Wpływ nowych mediów i innowacyjnych rozwiązań technicznych na wszystkie dziedziny życia codziennego (zarówno prywatnego, jak i zawodowego) nikogo...